Μέλη

Οι ιδιωτικές κλινικές μέλη του ΣΕΚ προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους μεγαλύτερους εργοδότες της Ελλάδας, συνεισφέρουν σημαντικά στη ελληνική οικονομία και υποστηρίζουν ενεργά τις ανάγκες του εθνικού συστήματος υγείας.