Ο ΣΕΚ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών ιδρύθηκε το 2007 από τους μεγαλύτερους παρόχους δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην χώρα, με στόχο να συμβάλλει οργανωμένα και εποικοδομητικά στην ανάπτυξη του κλάδου Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, στη γόνιμη συνεργασία του κλάδου με θεσμικούς φορείς για την προάσπιση του κοινωνικού αγαθού της Υγείας και στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εταιριών – μελών του.