Διοικητικό συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών απαρτίζεται από επτά τακτικά μέλη. Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2015

Πρόεδρος:                  Βασίλειος Μπαρδής
Αντιπρόεδρος:        Νίκος Παπαδημητρίου
Αντιπρόεδρος:      Βασίλειος Τσιμπικάκης
Γραμματέας:           Σέργιος Σταμπουλούς
Ταμίας:                        Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος
Μέλη:    Αντώνης Βουκλαρής
Δημοσθένης Κατσάρκας