Επιτροπές

Ελεγκτική Επιτροπή

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής που έχει τριετή θητεία είναι ο συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση των οικονομικών του Συνδέσμου.

Ελεγκτική Επιτροπή 2012-2015

Γεώργιος Σκούρτης
Σωκράτης Μητσιάδης
Αριστείδης Διακουμής
Εφορευτική Επιτροπή

Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής που έχει τριετή θητεία είναι η τήρηση του πρωτοκόλλου και η διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, η διαχείριση των ενστάσεων καθώς και η ανακήρυξη των εκλεγέντων.